Miksi ERP-järjestelmä kannattaisi siirtää pilveen?

Vaikka pilvipalvelut ovat kuluttajille jo arkipäivää, koetaan yrityksissä vielä epäluuloisuutta niitä kohtaan. Paikallisesti asennettaville ohjelmistoille on toki jatkossakin oma paikkansa, mutta pilvipalvelut täydentävät valinnanmahdollisuutta mietittäessä ohjelmistojen hankintaa. Jos yrityksessäsi on työntekijöitä, jotka tekevät työtä toimiston ulkopuolella, on ehkä järkevää tarkastella pilvipalveluiden tuomaa etua. Liikkuva työ onkin yksi hyvä peruste pilvipalveluiden siitymiseen.
Lue neljä tärkeintä syytä siirtää toiminnanohjausjärjestelmä (ERP) pmalta palvelimelta pilveen.

1. Oman palvelimen ylläpito on työlästä

Yrityksen omasta palvelimesta kannattaa pyrkiä eroon, ellei ole varma siitä, että kykenee huolehtimaan palvelimen toimivuudesta, tietoturvasta sekä varmuuskopioinnista asian vaatimalla ammattitaidolla. Kyse on kuitenkin yrityksen kannalta kriittisten tietojen hallinnasta. Jos ylläpitotehtävistä luistetaan, aiheuttaa se mitä todennäköisemmin järjestelmän käytettävyysongelmia, käyttökatkoksia tai jopa tietoturvaongelmia. Pilvipalveluissa asiakkaan ei tarvitse itse huolehtia laitteiston tai ohjelmistojen ylläpidosta.

2. Oman palvelimen ylläpito on kallista

Yrityksen omalla palvelimella toimiva toiminnanohjausjärjestelmä saattaa äkkiseltään tuntua halvemmalta vaihtoehdolta, mutta kun lasketaan kaikki laitteiston ja ohjelmistojen päivityksiin sekä ylläpitoon kulutettu aika, työ ja raha, nousevat kokonaiskustannukset suuremmiksi verrattuna pilvessä toimivan ERP:n käyttäjä-, tuote- ja sovellusmäärien mukaan joustavaan kuukausimaksuun.

3. Oma palvelin rajoittaa järjestelmän käytettävyyttä

Monesti yrityksen omalla palvelimella sijaitseva ERP-järjestelmä toimii vain konttorilla yrityksen sisäisessä verkossa ja henkilöstön työkoneilla. Tämä rajoittaa käyttöä tiettyyn aikaan ja paikkaan, vaikka nykypäivän tarpeet mm. etätyölle kasvavat jatkuvasti. Pilvipalveluiden avulla mahdollistetaan moderni liikkuva ja ajasta riippumaton työ.

4. Oma palvelin ei pärjää konesalien tietoturvallisuudelle

Kun järjestelmän toimittaja vastaa palvelimen ylläpidosta, yhteys on suojattu ja viestintäviraston asettamien turvallisuusluokitusten mukainen. Järjestelmän varmuuskopiot pysyvät ajan tasalla ja ovat aina käytettävissä, jos tarve palautukselle ilmenee. Konesalit ovat myös tarkasti vartioituja ja ammattimaisesti ylläpidettyjä, jolloin palvelimet eivät pääse altistumaan esimerkiksi tarkoituksellisille tihutöille tai luonnonilmiöiden tuhoille. Jos yhteys jostain syystä kuitenkin katkeaa, tallentuvat tiedot automaattisesti ja yhteyksien palatessa työtä voi jatkaa siitä, mihin aiemmin jäätiin.

Suosittelemme myös lukemaan aiheesta oppaan "Miten eroavat pilvi ja on-premises ERP?

Lataa maksuton opas!

 

Ota yhteyttä!

 

 

Data Group Helsinki keskusta, Aames Oy 21.03.2018