4 askelta ostolaskujen paperittomaan käsittelyyn

Paperisten ostolaskujen käsittelyyn, hyväksyntään ja arkistointiin kuluvia resursseja pystytään säästämään tietojärjestelmiä hyödyntämällä. Tässä artikkelissa esittelemme neljän askelman polun paperisten ostolaskujen muuttamiseksi verkkolaskuiksi.

Jaa sisältö

Sähköinen ostolaskujen käsittely ja kierrätys

Vastaanota ja käsittele ostolaskut automaattisesti verkkolaskuina sekä kierrätä laskut paperittomasti selaimella tai älypuhelimella.

Visma Document Center on ostolaskujenkäsittelyohjelmisto, jonka avulla vastaanotat ja käsittelet ostolaskut automaattisesti verkkolaskuina sekä kierrätät laskut paperittomasti selaimella tai älypuhelimella. Myös arkistointi tapahtuu sähköisesti, jolloin tarvittaessa löydät laskut helposti etkä tarvitse turhaa tilaa arkistointiin.

Ratkaisu käyttää suoraan Visma Novan perusrekistereitä kuten käyttäjiä, tilikarttaa, toimittajia, kustannuspaikkoja, projekteja sekä muita seurantakohteita. Kun perusrekistereitä ylläpidetään yhdessä pääjärjestelmässä, vältytään ylimääräiseltä päällekkäiseltä työltä sekä virheiltä. Yhtenäiset perusrekisterit vähentävät myös virheitä operatiivisessa raportoinnissa.

Neljä hyvää syytä sähköistää ostolaskujen käsittely:

1. kiinteä osa Visman talouden- ja toiminnanohjauksen järjestelmiä - ei erillisä perusrekistereitä
2. helppo ja vaivaton verkkolaskujen vastaanotto
3. laskujen hyväksyminen web-selaimella Visman pilvipalvelussa ajasta ja paikasta riippumatta, luotettavasti ja turvallisesti
4. vaivaton ja tehokas sähköinen arkistointi

Ota yhteyttä

4 askelta ostolaskujen paperittomaan käsittelyyn

Paperisten ostolaskujen käsittelyyn, hyväksyntään ja arkistointiin kuluvia resursseja pystytään säästämään tietojärjestelmiä hyödyntämällä. Tässä artikkelissa esittelemme neljän askelman polun paperisten ostolaskujen muuttamiseksi verkkolaskuiksi.

Jaa sisältö