Visma Liikkuvan työn ratkaisut tarjoavat optimoidun ratkaisun toimiston ulkopuolella tapahtuvan työn tehostamiseen ja hallintaan.

  • Tiedonkulku tehostuu toimiston ja toimiston ulkopuolella työskentelevien työntekijöiden välillä
  • Toiminnanohjausjärjestelmän hyödyntäminen kasvaa  toimiston ulkopuolella
  • Reaaliaikainen tieto kentällä tapahtuvasta työstä

Ratkaisut paperittomaan sähköiseen työskentelyyn

  • Pääset eroon papereiden, lomakkeiden ja Excel-tiedostojen pyörittelystä ja tiedon kirjaamisesta toistamiseen toiminnanohjausjärjestelmään
  • Selainpohjaiset ohjelmat ovat helposti saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta