Vinkit tulevaan kansalliseen tulorekisteri -muutokseen eli Katreen


Palkkahallinnon viranomaisilmoitustapa muuttuu ja muutos koskee kaikkia yrityksiä, jotka maksavat palkkoja tai matkakustannusten korvauksia. Suosittelemme perehtymään asiaan viimeistään nyt, sillä uusi kansallinen tulorekisteri otetaan käyttöön jo heti ensi vuoden alusta 1.1.2019. ja tavat toimia tulevat muuttumaan paljon.

 Tulorekisterimuutos on luotu helpottamaan byrokratiaa esimerkiksi niin, että yritykset voivat jatkossa toimittaa kerralla kaikki tarvittavat palkanmaksuun liittyvät tiedot. Rekisterin myötä yritysten hallinnollinen taakka siis keventyy ja nykyisistä vuosi-ilmoituksista voidaan luopua. Tarkoituksena on myös edesauttaa järjestelyjä, joilla lyhytaikaisetkin työsuhteet tulevat houkuttelevimmiksi. 

Rekisterin käyttö laajenee vaiheittain ensimmäisen käyttöönoton jälkeen. Tavoitteena on vuosina 2020 - 2021 ryhtyä keräämään tulorekisteriin myös muita etuustuloja koskevia tietoja mahdollisimman kattavasti. Lopulta digitalisointi ja tulorekisterin täysimääräinen hyödyntäminen mahdollistaa sosiaaliturvajärjestelmän isommankin uudistamisen.

 

 

Mikä sitten muuttuu?

Jatkossa palkkojen ja kustannusten korvausten ilmoitukset perustuvat yhteiseen tulolajikoodistoon. Kaikki verohallinnon, Kelan, Työttömyysvakuutusrahaston, Työeläkelaitosten ja ETK:n ilmoitukset lähetetään Suomi.fi-palvelun kautta. Katso-tunnisteet poistuvat ja tilalle tarvitaan uusi valtuutus.

Palkkatiedot ilmoitetaan 1.1.2019 lähtien tulorekisteriin viiden päivän kuluessa palkan maksutapahtumasta ja tulorekisteri korvaa vuosi-ilmoitukset. Viimeinen palkkojen vuosi-ilmoitus annetaan vuoden 2018 palkoista.

 

Asiantuntijan vinkit muutoksen varalle

Uudistus tulee vaikuttamaan kaikkiin yrityksiin ja koko organisaatioon. Tunnistamme hyvin, kuinka muutos tulee vaikuttamaan arkipäivään ja mitä siihen vastaaminen vaatii. Siksi kokosimme alle omia vinkkejämme toimenpiteiksi:

  • Suosittelemme selvittämään oman palkka- sekä matkalaskuohjelman yhteyden tulorekisteriin ja onko siinä mahdollista käyttää teknistä rajapintaa. Teknisen rajapinnan käyttäminen on kaikista kätevin tapa ilmoittaa tiedot tulorekisteriin, koska tällöin tiedot siirtyvät sinne suoraan eikä tarvitse tehdä sitä manuaalisesti. Säästätte aikaa ja vähennätte virheitä. Tähän tarvitaan yrityskohtainen varmenne, jolla organisaatio tunnistetaan.
  • Suosittelemme noutamaan jo nyt yrityskohtaisen varmenteen tulorekisteriasiointia varten (vaatii Suomi.fi -valtuutuksen). Lue lisää tunnistautumisesta osoitteesta: vero.fi/tulorekisteri/yritykset-ja-organisaatiot/suorituksen-maksajat/tunnistautuminen/
  • Kohdistamaan palkkalaji tulorekisterin tulolajikoodeihin. Voit tutustua tarkemmin eri tulolajeihin osoitteessa: vero.fi/tulorekisteri/yritykset-ja-organisaatiot/suorituksen-maksajat/palkkatiedot/palkkojen-tulolajit/
  • Suosittelemme myös henkilötietojen tarkistamista ja täydentämistä tulorekisteriin ilmoittamista varten. On tärkeää, että tiedot mitä ilmoitetaan Tulorekisteriin olisi oikein.
  • Suosittelemme, että valmistaudutte tähän uudistukseen huolella ja kerrotte asiasta kaikille organisaation sisällä.

Palkkalajien kohdistaminen tulorekisterin tulolajikoodeihin ja henkilötietojen täydentäminen tulorekisteriin ilmoittamista varten ovat suuritöisimpiä, joten niiden tekeminen kannattaa aloittaa mahdollisimman pian.

 

Olemme täällä sinua varten

Mikäli nykyinen toimintamallisi ei tue sähköistä tulorekisteriin perustuvaa ilmoitustapaa, voimme kertoa teille olemassa olevista ratkaisuista ja tarvittaessa autamme päivityksissä tai tulorekisterin käyttöönotossa.

Olethan hyvissä ajoin yhteydessä! 

 

Ota yhteyttä

 

Lue lisää mm. seuraavista linkeistä:

Verohallinto - KATRE-hanke »

Verohallinnon tiedote »

Valtiovarainministeriön tiedote  »