Tehokkaampaa viestintää - Teams korvaa Skypen

Sisäinen viestintä siirtyy pois sähköpostista helpommin organisoitaviin kanaviin, jotka kannustavat sosiaalisempaan työntekoon, ja mahdollistavat tehokkaan tiimityön tekemisen yhdellä työkalulla. Monissa yrityksissä Office 365:n sisältyvä Teams onkin kovaa vauhtia korvaamassa tutun Skypen, jonka kehitys on päättynyt viime vuoden puolella. 

Teams -Keskitetty ja monipuolinen työtila tiimityölle

Microsoft Teams on digitaalinen keskus, joka keskittää keskustelut, sisällön, tehtävät ja sovellukset yhteen paikkaan. Teamsissa viestintä tapahtuu työtilassa tai keskusteluikkunassa, vähän kuin tiimin sisäisessä ”sosiaalisessa mediassa”, jossa tiedonkulku on avointa ja tehokasta.

Voit merkata @-merkillä käyttäjiä tai ryhmiä, jolloin käyttäjä huomaa häntä koskevan asian ja tiedonkulku nopeutuu. Tiedostoa, esimerkiksi Powerpoint-esitystä, voidaan työstää yhdessä ilman, että eri versioita siitä tarvitsee lähetellä kaikille sähköpostilla. Tiedostot ja keskustelut säilyvät tiimin työtilassa turvallisesti ja organisoidusti, ja niitä voidaan jakaa suoraan myös tiimin ja yrityksen ulkopuolelle vaikkapa linkkinä.

Aiempaa paremmat verkkotapaamiset

Teams-kokouksia voidaan ajoittaa kalenteriin kuten Skype-kokouksiakin, ja keskustelu voidaan aloittaa tapaamisen työtilassa jo ennen tapahtuman alkamista. Tapaamisen yhteydessä käydyt keskustelut ja tiedostot säilyvät tallessa organisoidusti.

Automatisoidut sisällöt

Mitä yrityksen sosiaalisessa mediassa tapahtuu? Kuinka hyvin uusin uutiskirje menestyy? Kuinka yrityksen myynti kehittyy? Teamsiin voidaan helposti lisätä automatisoituja sisältöjä ja raportteja, vaikkapa kerätä kaikki yrityksen facebook-päivitykset yhdelle kanavalle, jolloin kaikki näkevät ja voivat hyödyntää samoja some-viestejä.

Teamsiin saatavilla sovelluksilla voidaan automatisoida ja rikastaa kanavien sisältöjä.

Mitä kaikkea yritykseni voisi tehdä Teamsilla ja muilla Office 365 -työkaluilla?

Työskentely muuttuu kokonaisuudessaan huomattavasti tehokkaammaksi, kun työntekijä pystyy tekemään saman näkymän kautta valtaosan viestinnästään.

Kysy lisää tästä! 

 
Data Group 21.10.2019